Κινούμαι ηλεκτρικά
14 Mar 2023

Ο δρόμος προς την ηλεκτροκίνηση

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το 2021, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων βενζίνης και πετρελαίου έως το 2030, με στόχο την επίτευξη ενός πλήρως ηλεκτρικού στόλου έως το 2040. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση παρέχει κίνητρα για αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοτήσεων, με στόχο να ενθαρρύνει την υιοθέτησή τους.

 

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, με σκοπό να εγκαταστήσει περισσότερα από 20.000 δημόσια σημεία φόρτισης έως το 2030. Αυτή η υποδομή θα υποστηριχθεί από τη διευκόλυνση Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διαθέσει χρηματοδότηση για την υποστήριξη της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης κατά μήκος των βασικών διαδρόμων μεταφορών.

 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αρχίσει να σκιαγραφεί τις τακτικές της με στόχο να στρέψει τους πολίτες προς την ηλεκτροκίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιούργησε το πρόγραμμα "ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ" με στόχο να διευκολύνει, καθώς και να γίνουν τα επόμενα βήματα προς ένα καλύτερο περιβάλλον.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

 

1. Φυσικά Πρόσωπα

- Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς

- Επιπλέον επιδότηση 1.000€ για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1.000€ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και 1.000€ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4.000€)

- Επιπλέον επιδότηση 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών

- Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€

 

2. Εταιρείες

- Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς από 1 έως 20 οχήματα

- Επίσης, 20% επιδότηση και έως 6.000€ για 21 οχήματα και άνω

- Επιπλέον 4.000€ ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά

- Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000€ ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400€, ανά σημείο επαναφόρτισης

 

Ποια είναι τα βήματα για την απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μέσω του Κινούμαι Ηλεκτρικά 2;

 

Το πρώτο βήμα για να μισθώσετε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα μέσω της SIXT και να λάβετε την κρατική επιδότηση, είναι:

 

- Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας

- Σύνδεση στην πλατφόρμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

- Επιλογή Φυσικού Προσώπου / Επιχείρηση και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων (ως φυσικό πρόσωπο έχετε την δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης, η οποία θα αφορά σε ένα και μόνο όχημα)

- Επιλογή κατηγορίας οχήματος

- Επισύναψη δικαιολογητικών Α’ Φάσης & Υπογεγραμμένη Προσφορά

- Έγκριση από τον αρμόδιο αξιολογητή

- Υπογραφή συμφωνητικών της SIXT

- Επισύναψη δικαιολογητικών Β’ Φάσης & Συμπλήρωση των Στοιχείων Τραπέζης & Άμεση Έγκριση Κατάθεσης της Επιδότησης

- Οριστική Υποβολή της Αίτησης

- Καταβολή Επιχορήγησης

 

SIXT: EXPECT BETTER