ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΛΑΪΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και με δ.τ. «LION RENTAL  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» («Εταιρία») συνιστά επίσημη δικαιοδόχο (franchisee) για την Ελλάδα της Sixt GmbH. Η Εταιρία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019, σάς παρέχει με την παρούσα την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η Εταιρία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 ΓΚΠΔ, συλλέγει, και επεξεργάζεται περαιτέρω, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς μας χορηγείτε, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγει από τρίτα πρόσωπα (λ.χ συλλογή από τον μισθωτή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, υπό την ιδιότητά σας ως εξουσιοδοτημένου οδηγού του εκμισθωμένου οχήματος), τα οποία (δεδομένα) είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές μας και την μεταξύ μας επικοινωνία. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, ιδίως όταν σας εκμισθώνουμε κάποιο όχημα, όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας, όταν συνεργάζεστε με την Εταιρία μας στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας, όταν συμμετέχετε ως μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρίας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω του ιστοτόπου μας, όταν εγγράφεστε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε ιστότοπό μας ή/και σε κινητές μας εφαρμογές (apps), όταν ζητάτε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας (newsletter), όταν γίνεστε μέλος ή σχολιάζετε στους λογαριασμούς της Εταιρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, κ.α.), όταν συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς που διοργανώνει η Εταιρία μας και όταν υποβάλλετε αιτήματα, παράπονα, σχόλια, κριτικές ή επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε, από εσάς απευθείας ή από τρίτους (όπως ταξιδιωτικά ή άλλα πρακτορεία με τα οποία συνεργαζόμαστε), τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία/τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, υπηκοότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία άδειας οδήγησης, Α.Δ.Τ./αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, Α.Φ.Μ., τα οποία συλλέγονται κατά τις συναλλαγές σας με την Εταιρία, είτε στα καταστήματά της δια της φυσικής σας παρουσίας, είτε στους διαδικτυακούς ιστοτόπους της Εταιρίας.
 • Στοιχεία του λογαριασμού σας στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook κ.λπ.), όπως το όνομα χρήστη (username), εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών/μέσων.
 • Δεδομένα που καταχωρείτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους διαδικτυακούς ιστοτόπους ή/και τις εφαρμογές (apps) της Εταιρίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση (προσωπική ή/και επαγγελματική), αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου (προσωπικού ή/και επαγγελματικού) κ.λπ.
 • Δεδομένα σχετικά με την ιδιότητά σας ως μετόχου/αντιπροσώπου μετόχου, όπως δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο), αριθμό και κατηγορία μετοχών της Εταιρίας, δεδομένα που αφορούν τη συμμετοχή και την άσκηση δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας, καθώς και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
 • Δεδομένα χρηματοοικονομικά, όπως στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πληρωμής της κάρτας, του κωδικού ασφαλείας, της ημερομηνίας λήξης, του ονόματος του κατόχου και της διεύθυνσής του, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού.
 • Δεδομένα κατάρτισης ιστορικού ενοικιάσεων οχημάτων της Εταιρίας, όπως οι τοποθεσίες στις οποίες ενοικιάστηκαν τα οχήματα, αριθμοί κράτησης, ο χρόνος και ο τόπος επιστροφής/παράδοσης των οχημάτων στην Εταιρία, στοιχεία πληρωμής, ασφαλιστικές προτιμήσεις, κατανάλωση φυσικού αερίου, διανυθέντα χιλιόμετρα, αριθμοί πινακίδων ενοικιαζόμενων οχημάτων και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενοικιάσεις οχημάτων από εσάς.
 • Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αιτήσεις πτωχεύσεως, αποφάσεις επί αιτήσεων πτωχεύσεως, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμού ακινήτων/κινητών, μεταβολές εμπορικών εταιριών, υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις και επιταγές βάσει ν.δ. 17.7/13.8.1923, ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
 • Εικόνα και ήχο σας που μπορούμε να συλλέξουμε για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (video) στις εγκαταστάσεις μας.
 • Δεδομένα γεω-τοποθεσίας οχήματος (GPS tracking system).
 • Δεδομένα του εκμισθούμενου οχήματος, όπως δεδομένα παραβιάσεων, πληροφορίες ατυχημάτων, δηλώσεις και άλλα δεδομένα σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας για σκοπούς ποσοτικής/ποιοτικής έρευνας.
 • Δεδομένα βιογραφικού, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία.
 • Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ) και βεβαιώσεις σπουδών/στράτευσης των προστατευόμενων μελών σας.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη ή υποψήφιο πελάτη, από τις συμβάσεις που έχετε συνάψει με την Εταιρία μας και τις εντολές τεχνικής εξυπηρέτησης.
 • Δεδομένα που αφορούν τα ενδιαφέροντά σας, τις προτιμήσεις σας και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, τα οποία μας βοηθούν να σας προτείνουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν ή/και στα οποία έχετε δείξει κάποια προτίμηση, ώστε να λάβετε μια προσωποποιημένη προσφορά ή ενημέρωση από εμάς.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε με τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στον διαδικτυακό μας ιστότοπο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies στον διαδικτυακό μας ιστότοπο πατώντας εδώ,  site: https://motodynamics.gr/cookies/
 • Ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ, ιδίως δεδομένα υγείας.

Γ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:

α) Η εκπλήρωση συμβατικών και προσυμβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 (1), πρώτο εδάφιο, περ. β’ ΓΚΠΔ): Είναι αναγκαίο να δηλώνετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαζόμαστε το εκάστοτε αίτημά σας, να συνάπτουμε ή και να εκτελούμε τη μεταξύ μας σύμβαση.

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την σύναψη σύμβασης εργασίας ή, μετά τη σύναψη, για την εκτέλεσή της (άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 4624/2019).

γ) Η συμμόρφωση της Εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις της (άρθρο 6 (1), πρώτο εδάφιο, περ. γ’ ΓΚΠΔ): Εάν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με αυτές τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

δ) Η εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων της Εταιρίας ή τρίτων (άρθρο 6 (1), πρώτο εδάφιο, περ. στ’ ΓΚΠΔ).

ε) Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1), πρώτο εδάφιο περ. α’ ΓΚΠΔ): Αν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς, οι σκοποί προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο αυτής της συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλετε να παρέχετε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, θα σας το επισημαίνουμε ρητά. Εάν τα δεδομένα αυτά δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με τη βούλησή σας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησή της.

στ) Η συγκατάθεσή σας ως εργαζομένου της Εταιρίας (άρθρο 27 παρ. 2 Ν. 4624/2019), για συγκεκριμένο/-ους σκοπούς επεξεργασίας που προκύπτουν από το περιεχόμενο της συγκατάθεσης, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησή της.

ζ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 4624/2019.

Ειδικά για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ, οι νομικές βάσεις επεξεργασίας τους είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:

α) Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 9 (2) περ. α’ ΓΚΠΔ) την οποία μας έχετε παράσχει ρητά για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο της συγκατάθεσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησή της.

β) Η άσκηση δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων που απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας (άρθρο 27 παρ. 3 Ν. 4624/2019).

γ) Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο (άρθρο 9(2) περ. ε’ ΓΚΠΔ).

δ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 9(2), περ. στ’ ΓΚΠΔ).

ε) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εκτίμησης της ικανότητας προς εργασίας (άρθρο 22 περ. β’ Ν. 4624/2019).

στ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 25 παρ. 2 Ν. 4624/2019.

Δ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, διενεργείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων τους.

Ε. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους κάτωθι σκοπούς:

 1. Σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της Εταιρίας (μεταξύ άλλων για τις κρατήσεις και ενοικιάσεις οχημάτων) και ειδικότερα:

α) για επικοινωνία σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης/συναλλαγής, ιδίως για την σύνταξη/επεξεργασία/υποβολή προσφορών, την διεκπεραίωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, την εκτέλεση/διευκόλυνση της κράτησης/μίσθωσης οχήματος/οχημάτων, την επιβεβαίωση των στοιχείων σας και ταυτοποίησή σας, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται, την παραλαβή/ενεργοποίηση τυχόν δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού, την απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα/ερωτήματα/παράπονα που μας θέτετε, τη διατήρηση αρχείου για προηγούμενες κρατήσεις σας, καθώς και την εν γένει εξυπηρέτησή σας,

β) για την είσπραξη του τιμήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και την έκδοση των εκ του νόμου προβλεπόμενων παραστατικών, για την αποφυγή προεπιλογών πληρωμής και για την αποφυγή παραβάσεων ιδιοκτησίας (ιδίως για τις περιπτώσεις απάτης, κλοπής, υπεξαίρεσης), καθώς και για την εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας λαμβάνοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες από πιστωτικά γραφεία,

γ) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και την άσκηση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων Αρχών,

δ) για τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακρίβειας των δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της συναλλαγής,

ε) για την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση υφιστάμενου κινδύνου σχετικά με κάποιο όχημα της Εταιρία μας.

στ) για την παραχώρηση της χρήσης του εκμισθωμένου οχήματος υπό την ιδιότητά σας ως  εξουσιοδοτημένου οδηγού του μισθωτή.

2. Ζημίες - Εγγυήσεις – Ασφάλιση

Σε περίπτωση ζημίας (καταστροφής ολικής ή μερικής, ή βλάβης) στα οχήματά μας, τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, κατά περίπτωση, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Λήψη και επεξεργασία καταγγελιών.
 • Άσκηση νομικών αξιώσεων.
 • Επεξεργασία ζημιών που προκύπτουν από ατυχήματα (επεξεργασία βάσει πληροφοριών που παρέχονται από εσάς και τρίτους, όπως αστυνομία, μάρτυρες κ.λπ.).
 • Παροχή βοήθειας με τη μορφή των υπηρεσιών βοήθειας για ζημιές που παρέχονται από συνδεδεμένες εταιρίες.
 • Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. παροχή πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου και στις εισαγγελικές, ανακριτικές, δικαστικές αρχές). 
 • Διατήρηση και διεκδίκηση τυχόν αξιώσεων που ενδέχεται να έχουμε εναντίον σας, για παράδειγμα αξιώσεις που προκύπτουν από μη πληρωμή ή ζημία που προκλήθηκε στα οχήματά μας.

Επεξεργαζόμαστε, επίσης, τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της παροχής εγγυήσεως και ασφαλιστικής κάλυψης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων μας και εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

3. Προώθηση-Διαφήμιση- Διαμόρφωση προφίλ πελάτη (marketing)

Επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για προσφορές και προϊόντα της Εταιρίας μας, κατόπιν προηγούμενης μεταξύ μας συναλλαγής ή επικοινωνίας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες. Ειδικότερα, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρία δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

α) προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,

β) διεξαγωγής ποιοτικής/ποσοτικής έρευνας, ή/και ανάλυσης,

γ) συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες και πρόσκλησης σε εκδηλώσεις,

δ) εφαρμογής προγραμμάτων μπόνους,

ε) βελτιστοποίησης των προσφορών στους πελάτες μας και όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών μας καθώς και εξατομικευμένης φροντίδας σας ως πελατών και υποψήφιων πελατών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη σύνταξη και αξιολόγηση αναφορών ενοικίασης, την εφαρμογή σχεδιασμού χωρητικότητας για τη βελτίωση των διαδικασιών κατανομής οχημάτων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων, την ανάλυση και διόρθωση πηγών σφαλμάτων και τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών. Οι παραπάνω εργασίες διενεργούνται βάσει αλγορίθμων με σκοπό τη δημιουργία προφίλ, τιμών πιθανότητας σε σχέση με μελλοντικές ενοικιάσεις και τιμών απορρόφησης για τις προσφορές μας,

στ) βελτιστοποίησης της διαδικτυακής μας παρουσίας.4. Άλλοι σκοποί

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τα καθήκοντα δημοσιοποίησης προς τις αρχές και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις επεξεργασίας, όπως ορίζονται από εμπορικές και φορολογικές νομοθετικές διατάξεις.

 ΣΤ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει ή αποκαλύψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας σε τρίτους (εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός εάν είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή απαιτείται από δημόσιες / εισαγγελικές/ δικαστικές υπηρεσίες / αρχές.

2. Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στους οποίους κοινοποιούνται είναι ενδεικτικά:

α) υπάλληλοι της Εταιρίας, μόνο στον αναγκαίο βαθμό, οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου,

β) συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες εταιρίες, όπως ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς τηλεπικοινωνιών, τεχνικής υποστήριξης, διαφήμισης, εκτύπωσης κ.λπ. και τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας και προσφέρουν υπηρεσίες επισκευής, βαφής και συντήρησης για οχήματα που ενοικιάζονται από πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών και αεροπορικών εταιριών, ως εκτελούσες την επεξεργασία υπό την έννοια του άρθρου 4 αρ. 8 ΓΚΠΔ, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας εκ μέρους μας και υπόκεινται στις οδηγίες και εντολές μας,

γ) πιστοποιημένες ελεγκτικές εταιρίες που ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μας,

δ) εταιρίες που συνεργάζονται μαζί μας για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρίας μας,

ε) εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας, όπως νομικοί, ασφαλιστικοί και λοιποί σύμβουλοι, στους οποίους η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας,

στ) συνεργάτες και εν γένει πάροχοι υπηρεσιών, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα, σας για τη διεκπεραίωση αιτήματος ή και για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για τη  εκπλήρωση έννομων συμφερόντων, όπως, για παράδειγμα πιστωτικά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς ή ανάλογων υπηρεσιών,

ζ) εταιρίες του δικτύου της SIXT GmbH, συμπεριλαμβανομένης τόσο της μητρικής εταιρίας SIXT SE όσο και των θυγατρικών αυτής, καθώς και εταιρίες που εντάσσονται στο δίκτυο franchise της SIXT GmbH,

η) δημόσιοι φορείς, ή εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ή φορολογικές αρχές, στους/στις οποίους/οποίες οφείλουμε να διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

3. Ενδέχεται να μεταφέρουμε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας και σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. 

4. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες μας, η Εταιρία θα διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις (εχέγγυα) για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των  σκοπών , όπως  περιγράφονται στην παρούσα ή και στα εν γένει καταρτισμένα μεταξύ μας συμβατικά έγγραφα ή –εφόσον έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας– όσο δεν ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας αυτή. Περαιτέρω αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου των εμπορικών και φορολογικών υποχρεώσεων διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.

Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, τα δεδομένα σας καταστρέφονται. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αμέσως, όταν δεν υφίσταται η νομική βάση για την επεξεργασία τους, ή εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό προετοιμασίας και εκτέλεσης της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης, και εφόσον δεν υφίσταται κάποια άλλη ειδική νομική βάση, σε περίπτωση αντίρρησης εκ μέρους σας, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους επιτρέπεται σύμφωνα με σχετικές διατάξεις, εάν υποχρεούμεθα να πράξουμε τούτο για άλλους νόμιμους λόγους, και σε κάθε περίπτωση μετά από είκοσι (20) έτη. Επισημαίνεται ειδικώς, ότι τα βιογραφικά σημειώματα που τυχόν μας αποστέλλετε με σκοπό την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας στην Εταιρία και υπάγονται στην παρ. 6 του άρθρου 27 Ν. 4624/2019, διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αποστολή τους στην Εταιρία, οπότε και διαγράφονται.

Σε περιπτώσεις που η διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προάσπιση/ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούμε, καθώς και να τα ανωνυμοποιήσουμε, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή να σας καταστήσουν ταυτοποιήσιμους. Στην περίπτωση των ανωνυμοποιημένων δεδομένων, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω ειδοποίηση.

Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Να ανακαλέσετε, κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ, οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης, της συγκατάθεσής σας κατ’ άρθρο 27, παρ. 2, περ. β’ Ν. 4624/2019. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει ήδη χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 Ν. 4624/2019, να ζητάτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες αναφορικά με το ποιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους διαβιβάζονται και την περίοδο διατήρησής τους. Κατόπιν αιτήματος, η Εταιρία θα σας χορηγήσει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 4624/2019, να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, κατ’ άρθρο 21 ΓΚΠΔ, ανά πάσα στιγμή.
 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 Ν. 4624/2019, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εάν ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 5. Να ζητάτε τη διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 6. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμφισβήτησης ορθότητας των δεδομένων ή μη νόμιμης επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 7. Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 8. Να υποβάλλετε αναφορά/καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): complaints@dpa.gr.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), είτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: LION RENTAL Α.Ε., Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer.service@sixt.gr, είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 211 95 50000, είτε μέσω φαξ: 210 5777501, και εμείς θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία υπέχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, κατάχρηση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, χωρίς να έχετε προηγουμένως ενημερωθεί ή/και παράσχει σχετικά τη συγκατάθεσή σας.

Ι. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας κοινοποιούνται μέσω email ή ειδοποίησης στον ιστότοπό μας.