Όροι συμμετοχής «Orange Month Deals – SIXT+»

Η προσφορά αφορά σε:

- Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου

- Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και των οποίων το όχημα θα παραδοθεί έως την αντίστοιχη ημερομηνία

- Κρατήσεις των οποίων η διάρκεια μίσθωσης είναι έξι μήνες. Ο δωρεάν μήνας αφορά στον 7ο μήνα μίσθωσης

- Όλες τις κατηγορίες οχημάτων, πλην συγκεκριμένων οχημάτων πολυτελείας (PD, PF, PS, XT, XF)

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να διακόψει τη μίσθωση νωρίτερα από τους 6 μήνες, τότε δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόδοση του δωρεάν μήνα.